House Modernes Utrecht

Verwijderen torenkraan 11 – 12 mei

23 April 2021 | Nieuws | House Modernes

Voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen is lange tijd de torenkraan op het dak van House Modernes gebruikt. Deze kraan is niet langer nodig en wordt verwijderd. Het verwijderen van de torenkraan vindt plaats vanaf dinsdagavond 11 mei 20:30 uur tot en met woensdagochtend 12 mei 06:00 uur.

De torenkraan wordt gedemonteerd met behulp van een tijdelijke mobiele kraan ter hoogte van hoek Oudegracht en Lange Viestraat. Tijdens deze werkzaamheden kunnen bussen om-en-om passeren en worden fietsers en voetgangers via de overzijde van de weg geleid. Deze afspraken zijn in overleg met o.a. gemeente en busmaatschappijen gemaakt. Het werk wordt met zo min mogelijk hinder uitgevoerd en ook de buren zijn per brief en digitaal geïnformeerd over deze werkzaamheden.

Zoekvenster sluiten